Blog Image

TR Technical

Endnu en TR6

Rullefelt Posted on 02/05/2014 10:36:08

Sidst Peter Ensted’s TR6 var på rullerne måtte vi opgive pga. tekniske problemer med udstyret smiley Udligningforbindelser blev trukket, jern blev jordet, pc kommunikation ændret og vi var klar til endnu et forsøg. Det lykkedes!! smiley

Som folk der har set Peters 6’er blive fyret af nok er klar over ryger den lidt. Det er ikke olien som brænder af ( i hvert fald ikke det hele 🙂 ) men derimod rigelige mængder benzin.

I den vedhæftede fil kan man se en før og efter måling (vi er slet ikke færdige med den bil endnu) hvor moment og effekt er steget over hele rpm området.
Den nederste kurve viser Lambda værdierne. Lambda er et udtryk for forholdet mellem luft og brændstof. 1 er det optimale forhold (14,7 kg luft til 1 kg benzin). Jo lavere lambda værdi jo federe blanding. Moderne biler kører tæt på lambda 1, det skal de bl.a. pga. 3 vejs katalysatoren som fungerer bedst ved denne værdi og bliver ødelagt ved at køre med benzinoverskud.

Bedst effekt opnås ved en værdi i området 0.85 – 0.8, lavere værdier giver ingen eller negativ effektforøgelse, bedst økonomi ved højere værdier. Vores gamle motorer kører bedst når de mæsker sig i benzin især i forhold til moderne motorer og kan ikke køre ved lambda 1.
Det var lige 1 minuts forbrændingsteknik smiley , nu skal jeg nok stoppe.

Hvis man kigger på kurverne viser 1. måling (sort kurve) lambda 0.65. Det er ikke værdien men blot sensoren der ikke kan vise lavere. Efter at have justeret lidt på PI anlægget kan vi se at lambda er ved at kommer op i det målbare område (den blå kurve) og det har en markant indvirkning på moment kurven. Kig på området mellem 2500 og 3000 omdr. Det er her den mest markante forøgelse sker og sørme også hvor lambda er lavest og nærmer sig 0.85 – 0.8 som vi sigter efter. Giver det mening smiley
Den dag var der ikke tid til mere, men mon ikke der ligger yderligere 10 hk og venter sammen med lidt mindre røg?

TR6 PI, Peter:Rullefeltsdag 14-09-2013

Rullefelt Posted on 15/09/2013 12:28:05


Lutter TR6’ere mødte op på Rullefeltsdagen.
Målinger:
Pga. problemer med elektrisk støj kunne vi desværre ikke foretage en ordentlig måling på Peters TR6 PI. Der arbejdes på en løsning smiley

TR6 PI, Thomas

TR6 US, SU, Kåre

TR6, EFI Super Charger, Finn

TR6, Triple Weber, John

TR6 US, Down draft Weber, Jørgen

Tak for en god dag!

Mads